Návštěvní řád | EXTRIFIT GYM - Jablonec nad Nisou

 1. Každý návštěvník tohoto zařízení souhlasí s tímto návštěvním řádem, bere jej na vědomí a zavazuje se jím řídit.
 2. Osoby mladší 15-ti let smí na cvičební plochu vstoupit pouze v doprovodu rodiče nebo spolucvičence staršího 18-ti let.
 3. Návštěvník je povinen se v zařízení pohybovat a chovat tak, aby svým jednáním nerušil ostatní návštěvníky, nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečisťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu. V budově areálu je zakázáno kouřit.
 4. Do prostoru posilovny smí návštěvník vstoupit pouze ve sportovním oděvu,čisté sportovní obuvi a vždy s ručníkem-ten používá jako hygienickou podložku.
 5. Při cvičení je povolena pouze konzumace jídel a pití zakoupených na fitness baru.
 6. Před cvičením na strojích a lavičkách je třeba tyto nastavit dle rozměrů cvičence a požadovaného cviku. Náčiní je třeba vždy řádně zajistit dotažením šroubů.
 7. Zároveň je po naložení kotoučů na nakládací činky nutné vždy použít uzávěry a řádně dotáhnout šrouby proti sesmeknutí.
 8. Při cvičení cvičenec používá přiměřenou zátěž, pokud si není jist svým výkonem, požádá o dopomoc spolucvičence či obsluhu fitnessu. Při pokládání nakládacích činek a jednoruček na zem je přikázáno tyto vždy pokládat – ne pouštět nebo házet na podlahu a ani na gumové podložky.
 9. Použité nářadí vrací cvičenec na své místo, uloží činky a kotouče do stojanů, z nakládacích činek o os odstraní a uloží kotouče.
 10. Neví-li si cvičenec rady s provedením cviků, obsluhou strojů, sestavením tréninků apod., informuje se u instruktora fitnessu.
 11. Návštěvníci si během cvičení mohou ponechat cennosti u obsluhy. Za odložené věci neručíme.
 12. V případě poškození či znečistění majetku, při porušení návštěvního řádu nebo při opakovaném prohřešku bude viník vykázán z objektu fitcentra a bude na něm vymáhána vzniklá škoda. Provozovatel si vyhrazuje právo použít pro identifikaci viníka nahrávky bezpečnostních kamer.

Hodně cvičebních úspěchů přeje obsluha fitnessu.