Návštěvní řád | EXTRIFIT GYM - Jablonec nad Nisou

 1. Každý návštěvník tohoto zařízení souhlasí s tímto návštěvním řádem, bere jej na vědomí a zavazuje se jím řídit.
 2. Osoby mladší 15-ti let smí na cvičební plochu vstoupit pouze v doprovodu rodiče nebo spolucvičence staršího 18-ti let.
 3. Návštěvník je povinen se v zařízení pohybovat a chovat tak, aby svým jednáním nerušil ostatní návštěvníky, nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečisťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu. V budově areálu je zakázáno kouřit.
 4. Do prostoru posilovny smí návštěvník vstoupit pouze ve sportovním oděvu,čisté sportovní obuvi a vždy s ručníkem-ten používá jako hygienickou podložku.
 5. Při cvičení je povolena pouze konzumace jídel a pití zakoupených na fitness baru.
 6. Před cvičením na strojích a lavičkách je třeba tyto nastavit dle rozměrů cvičence a požadovaného cviku. Náčiní je třeba vždy řádně zajistit dotažením šroubů.
 7. Zároveň je po naložení kotoučů na nakládací činky nutné vždy použít uzávěry a řádně dotáhnout šrouby proti sesmeknutí.
 8. Při cvičení cvičenec používá přiměřenou zátěž, pokud si není jist svým výkonem, požádá o dopomoc spolucvičence či obsluhu fitnessu. Při pokládání nakládacích činek a jednoruček na zem je přikázáno tyto vždy pokládat – ne pouštět nebo házet na podlahu a ani na gumové podložky.
 9. Použité nářadí vrací cvičenec na své místo, uloží činky a kotouče do stojanů, z nakládacích činek o os odstraní a uloží kotouče.
 10. Neví-li si cvičenec rady s provedením cviků, obsluhou strojů, sestavením tréninků apod., informuje se u instruktora fitnessu.
 11. Návštěvníci si během cvičení mohou ponechat cennosti u obsluhy. Za odložené věci neručíme.
 12. V případě poškození či znečistění majetku, při porušení návštěvního řádu nebo při opakovaném prohřešku bude viník vykázán z objektu fitcentra a bude na něm vymáhána vzniklá škoda. Provozovatel si vyhrazuje právo použít pro identifikaci viníka nahrávky bezpečnostních kamer.
 13. Za dárkové poukazy hotovost nevracíme!
 14. Platební karty nebereme!

Hodně cvičebních úspěchů přeje obsluha fitnessu.